fbpx


Bli en del av IceDrift.
Bli en del av vår stadig voksende bedrift her på Helgeland.
Her blir det aldri kjedelig, med høyt tempo og stadig utvikling sørger vi for at du alltid holder deg oppdatert innenfor ditt kompetansefelt. .
Hos oss får du gode arbeidsvilkår som gjør at du trives i din arbeidshverdag. Du får en trygg og stabil jobb og et godt arbeidsmiljø. Gode lønnsbetingelser.